Đang bảo trì

Thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch

Đang điều tra
Đang bảo trì
Bắt đầu lúc 3 tháng trước

Ảnh hưởng

Darkcleaver
Darkshade
Emberhand
Fistsworn
Goldbrow
quái vật
Cập nhật
  • Đang điều tra
    Đang điều tra
    Chúng tôi hiện đang điều tra vụ việc này.